BOMBĂ! Pensionarii din ROMÂNIA primesc o lovitură CRUNTĂ în ultimele zile ale anului!

Deputaţii PNL şi USR au înaintat Curţii Constituţionale o sesizare privind neconstituţionalitatea noii Legi privind sistemul public de pensii, considerând că, prin unele prevederi ale actului normativ, este deschisă posibilitatea încălcării dreptului constituţional la pensie al angajatului, fără ca acest lucru să fie determinat de neîndeplinirea unei obligaţii aflată în sarcina acestuia.

Dispoziţiile criticate ca fiind neconstituţionale privesc condiţionarea dreptului la pensie al angajatului de îndeplinirea de către angajator a obligaţiei fiscale de achitare a contribuţiilor reţinute angajatului prin stopaj la sursă. Astfel, este deschisă posibilitatea încălcării dreptului constituţional la pensie al angajatului, fără ca acest lucru să fie determinat de neîndeplinirea unei obligaţii aflată în sarcina angajatului, consideră semnatarii sesizării.

De asemenea, este instituită o discriminare nejustificată între persoanele cu dizabilităţi care urmează să beneficieze de pensie, fiind aplicată o măsură de reducere a stagiului de cotizare minim doar pentru o anumită categorie de persoane şi nu pentru toţi cetăţenii cu nevoi speciale.

În plus, este instituită o condiţie obligatorie pentru persoanele care urmează să beneficieze de pensie de invaliditate de a îndeplini un stagiu minim de cotizare de minimum 15 ani, fapt care generează situaţii în care persoanele în cauză sunt discriminate şi supuse unui dublu standard, se mai arată în sesizare.

Prezentăm integral textul sesizării înaintate Curţii Constituţionale:

Situaţia de fapt

Guvernul României adoptă, în data de 10 octombrie 2018, Proiectul de lege privind sistemul public de pensii.

Proiectul a primit avize favorabile, cu observaţii, de la: Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Economic şi Social şi de la Consiliul Legislativ.

În data de 19 octombrie a.c., proiectul a fost înregistrat la Senat, ca primă cameră sesizată, iar în data de 22 octombrie a.c., a fost prezentat cu indicativul L629/2018, fiind trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. Această comisie a dat raport favorabil în data de 16 noiembrie a.c., iar în data de 19 noiembrie a.c. a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului.

Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost adoptat de Senat în data de 26 noiembrie a.c. (nr. voturi: DA= 81 NU=12 abţineri=8).

În 28.11.2018, proiectul a fost prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, cu indicativul PL-x nr. 725/2018, şi s-a aprobat procedura de urgenţă. Proiectul a fost trimis pentru raport la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

În data de 17.12.2018, proiectul de lege a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, iar în data de 19.12.2018, a fost adoptat de Camera Deputaţilor în calitatea de cameră decizională (rezultat vot pentru=193, contra=1, abţineri=14, nu au votat=4)

Conform raportului Comisiei pentru muncă şi protecţie socială,  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unui nou act normativ în domeniul sistemului public de pensii, care îşi propune eliminarea, din sistemul de pensii din România, a inechităţilor dintre beneficiarii sistemului, respectiv atât între genuri cât şi pentru fiecare tip de gen, precum şi dintre categorii de persoane care au desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii de muncă si cu un nivel de salarizare relativ similar, indiferent de anul pensionării. Elementele de noutate introduse prin noua lege se referă la:  extinderea sferei perioadelor necontributive asimilate stagiilor de cotizare prin valorificarea perioadei de master şi doctorat în plus faţă de studiile universitare la zi;  reglementarea unei noi formule de calcul a pensiei menită să elimine inechităţile dintre bărbaţi şi femei, respectiv, atât între genuri cât şi pentru fiecare tip de gen, precum şi dintre categorii de persoane care au desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii de muncă şi cu un nivel de salarizare relativ similar, determinate de anul pensionării şi stagiile complete de cotizare prevăzute de lege la data deschiderii de drepturi; utilizarea, la calculul punctajelor aferente perioadelor lucrate anterior datei de 1 aprilie 2001, a venitului brut realizat lunar, asupra căruia s-a datorat contribuţia de asigurări sociale reglementarea acordării unei majorări a punctajelor lunare, în cazul nedovedirii veniturilor brute realizate în perioada 01.02.1975 – 01.04.2001, etc.; instituirea unui cuantum minim al pensiei contributive în situaţia persoanelor care au realizat cel puţin stagiul minim de cotizare de 15 ani;  introducerea unei noi prestaţii, ajutorul pentru soţul supravieţuitor, care reprezintă 25% din pensia soţului decedat. Acest ajutor poate fi cumulat cu propria pensie, fără a depăşi 80% din valoarea salariului minim brut pe ţară.